Privacybeleid

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Koffiebar Bon Caffee, Van Cromphoutstraat 7 9230 Wetteren, Oost-Vlaanderen, België, e-mail: info@koffiebarboncaffee.be, telefoon: 0485 98 08 73 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website gebruikt ( https://koffiebarboncaffee.be). (de “dienst”). Door de dienst te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de dienst niet te openen of te gebruiken. We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u en zullen het herziene privacybeleid op de service plaatsen. Het herziene Beleid zal van kracht zijn 180 dagen nadat het herziene Beleid in de dienst is geplaatst en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de dienst na die tijd betekent dat u akkoord gaat met het herziene Privacybeleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te raadplegen.

Informatie die we verzamelen:

Wij verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke informatie over u:
Naam
E-mail
Mobiel

Hoe wij uw informatie gebruiken:
Wij zullen de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden gebruiken:
Beheer klantbestellingen
Als we uw gegevens voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en vervolgens alleen voor de doeleinden waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we verplicht zijn om anders te doen door wet.

Bewaring van uw gegevens:
We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 90 dagen tot twee jaar nadat gebruikersaccounts inactief blijven of zolang we deze nodig hebben om de doeleinden te verwezenlijken waarvoor deze zijn verzameld, zoals beschreven in dit privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie gedurende langere perioden moeten bewaren, zoals het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u geen van beide identificeren (direct of indirect), kunnen voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Jouw rechten:
Afhankelijk van de wet die van toepassing is, heeft u mogelijk het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens, of om een kopie van uw persoonlijke gegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of er bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonlijke gegevens te delen (porteren) informatie aan een andere entiteit doorgeven, de toestemming intrekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, het recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@koffiebarboncaffee.be. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke gegevens te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang heeft tot de diensten waarvoor uw gegevens zijn gevraagd of deze niet kunt gebruiken.

Cookies enz.
Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën, verwijzen wij u naar ons Cookiebeleid.

Beveiliging:
De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet garanderen. U doet dit op eigen risico.

Klacht / Functionaris Gegevensbescherming:
Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar info@koffiebarboncaffee.be. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.